2024-03-09T13:13:49+02:00

אחריות לשנה על כל המוצרים באתר.

האחריות הינה על פגם במוצר ולא על פגם שנוצר משימוש במוצר, כגון שריטות, שברים ואבדות.

אחריות מלאה על הצבע רק על תכשיטים שרשום שעמידים למים (רוב התכשיטים) שאר התכשיטים רצוי מאוד לשמור אותם בתוך הקופסא שלהם לאחר שימוש לשמירה מלאה של הצבע.

אין אחריות על שעונים שהתקלה נוצרה עקב מגע במים, על השעונים יהיה הסבר על מידת האטימות למים שלהם ועד כמה מותר להיות איתם במגע עם מים.

אין אחריות על שיבוצים, אצלנו השיבוץ מיוצר בעבודת יד ובאיכות הטובה ביותר, אך יש לשמור על תכשיטים עם שיבוץ.

יש לשמור על הקבלה, האחריות תמומש אך ורק עם קבלה של הקנייה מהאתר.

על כל מימוש אחריות על הלקוח לדאוג לשילוח המוצר לחברה ועל כל העלויות הכרוכות בכך