2023-07-10T00:43:31+03:00

אורך שרשראות:


אורך ממוצע לשרשרת: 55/60 ס"מ


גדלים של צמידים:

לוקחים דף נייר דק וארוך, מקיפים איתו את היד (איפה שנמצא הצמיד) ומסמנים בדיוק איפה שנגמר היקף היד (שרואים את התחלת הנייר)

אחר כך פותחים את הנייר, שמים אותו על סרגל ורואים כמה סנטימטר בדיוק עד הפס שציירתם. 

מי שלא רוצה שהצמיד ישב לו צמוד יכול לקחת 1-3 ס"מ מעל היקף היד שלו.

אורך ממוצע של צמיד: 19-20 ס"מ


גדלים של טבעות:

גודלם של הטבעות באתר בין 8-11 שהגודל ההמומצע לגבר הוא 9-11